"Your local government
voice on marine pollution"

Kommunenes Internasjonale Miljøorganisasjon

Local Authorities International Environmental Organisation

This website uses cookies which are essential to its operation. By using the website you are agreeing to this. More information on what cookies are and the types of cookies we use can be found here.
      77_470x350

KIMO Nederland en België

Homepage

For English version click here

For current updates on our projects and activities please visit our website:

http://www.kimonederlandbelgie.org/

 

        

KIMO Nederland en België is een veiligheids- en milieuorganisatie voor kustgemeenten. Zij behartigt de Noordzee- en kustbelangen van gemeenten met behulp van lobbyen, onderzoek en projecten.

Projecten

Het aantal leden groeit gestaag. Thans zijn 36 gemeenten lid van KIMO Nederland en België. KIMO participeert in vele projecten die passen bij de doelstelling van de organisatie zoals Fishing for Litter waarbij vissers hun opgeviste afval aan land brengen, CleanSea waarbij wetenschappelijk onderzoek wordt verricht naar de gevolgen van afval in het maritiem milieu en Vuil-Spuien waarbij rivierwater wordt gemonitord op zwerfafval. Zie voor een compleet overzicht van de projecten de website van KIMO op www.kimonederlandenbelgie.org

 

Netwerk

KIMO Nederland en België maakt deel uit van het internationale KIMO-netwerk waarbij meer dan 150 gemeenten zijn aangesloten over 5 regionale netwerken (Engeland, Denemarken, Zweden, de baltische staten, en Nederland-België).  KIMO Nederland en België kan zowel nationaal als internationaal rekenen op een sterk netwerk. Dit netwerk wordt ingezet om de visies van de lokale overheden onder de aandacht van zowel nationale als internationale overheden brengen. De leden van KIMO Nederland en België zijn gekozen volksvertegenwoordigers en zullen altijd via parlementaire en democratische wegen hun doelen willen bereiken.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

  

 

Contact us

Chairman - Robert te Beest

 Coordinator - Bert Veerman   

 

 

Explore our Netherlands and Belgium Members Map

 

 

 

Fishing for Litter and the

CleanSea project

 Travel Journal By Bert Veerman

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      77_470x350
  © 1990-2013 KIMO International Terms Of Use   Privacy Statement OctEportal