"Your local government
voice on marine pollution"

Kommunenes Internasjonale Miljøorganisasjon

Local Authorities International Environmental Organisation

This website uses cookies which are essential to its operation. By using the website you are agreeing to this. More information on what cookies are and the types of cookies we use can be found here.

 

KIMO Sweden
Homepage
 

Aktuellt

KIMO Sweden deltog 2015 under Västerhavsveckan i Expedition Hrimfare - Don´t tell the children, som är en seglande utställning om plast i havet.  

KIMO Sweden deltog i Havsmiljöinstitutets projekt Med fokus på marint skräp. Projektet har tagit fram en film, Strömmar av plast - en film om Västerhavets dilemma premiär. Filmen tar upp problematiken med all plast som hamnar i haven. En länk till filmen finns här. 

KIMO Swedens förra ordförande, Kia Andreasson, deltog under Almedalsveckan 2014 i en debatt om plast som förorenar våra hav. Under debatten lyfte vi bland annat frågan om att många kommuner behöver stöd med strandstädningen, eftersom stora delar av det skräp som flyter i land på Bohuskusten har sitt ursprung långt utanför kommunernas egna gränser.

Om KIMO Sweden

Havet är en viktig resurs för kustkommunerna i Sverige och vi är beroende av ett välmående hav med fungerande ekosystem. Genom KIMO Sverige har kommunerna en möjlighet att samverka och få en starkare röst när vi arbetar för en havsmiljö utan föroreningar. Vi är en del av en större internationell organisation som länge har arbetat för att främja den marina miljön i nordostatlanten.

KIMO Sveriges medlemskommuner är Tanum, Sotenäs, Tjörn, Orust, Kungälv, Öckerö, Göteborg, Varberg, Helsingborg, Lomma, Malmö och Simrishamn. Fler kommuner är välkomna att bli medlemmar och delta i arbetet för en livskraftig havsmiljö.

KIMO Sverige har länge varit engagerade i frågan hur vi ska minska nedskräpningen av havet. Det marina direktivet ger ett bra stöd för att arbeta med marint skräp, men frågan är vilken annan lagstiftning som kan behöva ändras för att situationen ska bli bättre. Varje medlemsland i EU ska utforma en åtgärdsplan utifrån direktivet, KIMO Sverige kommer att försöka vara med och påverka den.

De huvudsakliga frågorna för KIMO Sverige har genom åren varit marint skräp och oljeförorening, nedskräpning av stränder, dumpade kemiska vapen, utsläpp från tvåtakts utombordsmotorer, sjöfartens luftutsläpp och utvecklingen mot en hållbar sjöfart (”clean ship approach” etc).

Göteborgs kommun och BOSAM gick med i KIMO i mitten av 1990-talet. Under våren 2000 bildades KIMO Sverige som en organisation med egna aktiviteter, styrelse och en nationell koordinator. KIMO Sverige har medlemmar längs kusterna vid Västerhavet och Öresund. Miljöförvaltningen i Göteborg är koordinator för KIMO Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

                              

 

Contact us

                    

       Chairman        Coordinator

               Derya Tumayer                            Jenny Toth  

        derya.tumayer@miljo.goteborg.se        jenny.toth@miljo.goteborg.se

              

 

 

 

  

 

                         

            

 

  

Explore Swedens Member Map

  

 

  
 

  

      77_470x350
      77_470x350
Text/HTML
  © 1990-2013 KIMO International Terms Of Use   Privacy Statement OctEportal